ČLANOVI / TAGOK

  • Rajmund Filipovits
  • Andrija Handler
  • Mikloš Kohuth
  • Mikloš Temmel
  • Robert Harangozo
  • Dušan Timar
  • Jandre Kovač
Rajmund Filipovits
prim, vokal

"...Ni slutiti nisam mog'o da ću i ja svojom nogom
zakoračit na te iste puti..."

Andrija Handler
berda, bass

"Svirajte nam stare pjesme da se srca razvesele!"

Mikloš Kohuth
kontra, vokal

"...ja sam taj, što voli tambure..."

Mikloš Temmel
basprim

"Ja pijem da zaboravim..."

Robert Harangozo
čelo

"Slušaj si srce kako ti kuca, to je ritam glazbe i života"

Dušan Timar
basprim

"Moja duša bećarska smirit' se ne želi"

Jandre Kovač
prim

"Snovi su tikve koje pucaju od glavu
Ali život bez snova, to je k'o nebo bez zvijezda."